Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala:
- Firmě KGI, s.r.o. za spolupráci, nabídnuté materiály i fotografie.
- Korejské firmě GINLAC za kvalitní ženšenový produkty, které vyrábí.
- Internetovým stránkám pixabay.com za poskytnutí obrázků ženšenu zdarma ke stažení.
- mé kamarádce Janě Sekaninové za překonání prvních krůčků při tvorbě webových stránek.