Anatomická stavba rostliny

Vytrvalá vzpřímená bylina dorůstající výšky 30 až 60 cm.

Podzemní část je tvořena mohutnou kořenovou hlavou nepravidelného tvaru, z níž vyrůstají 1 až 2 řídce rozvětvené mrkvovité kořeny, dosahující délky až 20 cm a tloušťky až 3 cm.

Nadzemní část rostliny každoročně na zimu odumírá, nová lodyha pak na jaře znova vyrůstá. Květy jsou drobné (asi 3 mm velké)

Plodem je červená, šťavnatá, zploštěle kulovitá, 6 až 7 mm dlouhá peckovice obsahující 1 až 3 semena.

Semena jsou bílá, asi 5 mm dlouhá, ledvinovitého tvaru a s drsným povrchem.