Pěstování

Pěstování ženšenu je zcela odlišné od pěstování ostatních plodin.

Pole, na kterém byl ženšen již jednou pěstován, nemůže být pro stejný účel použito po dobu dalších 15-ti let. , pole musí být pečlivě vybráno, protože úroda je závislá na kvalitě půdy a poloze pozemku, půda a vzduch musí být čisté.

Půda je po dobu dvou let opakovaně vyplňována takovými aditivy jako jsou čerstvé dubové listy. Také sazenice jsou pěstovány ve zvláště připravených a ošetřovaných půdních lůžkách. Korejský ženšen musí být pěstován ve stínu a bez použití chemických hnojiv, vyžaduje zemědělství, které zachovává způsoby tradičního přírodního hospodářství.

Severovýchodní orientace řádek je určována kompasem. Stín ochraňuje rostliny před přímým slunečním zářením.

Je důležité sklízet kořeny, které jsou maximálně narostlé, ale také zachovávají rovnováhu mezi hlavičkou, hlavním kořenem a postranními kořeny.

Podnebí musí být mírné a relativně suché se čtyřmi ročními dobami, teplotní rozdíly mezi dnem a nocí musí být mírné.

Půda musí být úrodná a dobře odvodněná s adekvátním úhrnem srážek okolo 1200 mm za rok.

Z kvalitativního hlediska je ideální doba růstu 6 let, jelikož takto staré kořeny obsahují velké množství zdraví prospěšných látek.